پنل خشك كن موضعي مادون قرمز

مواج فروسرخ يا به عبارتي اشعه مادون قرمز در علم فيزيك به قسمي از پرتوهاي الكترومغناطيسي اطلاق مي‌گردد كه دامنه طول موج آنها از بالاي نور سرخ مرئي آغاز مي­شود و تا امواج غيرمرئي ريزموج يا مايكروويو ادامه دارد. دامنه طول اينگونه امواج تقريبا بين 1000 ميكرومتر تا 740 نانومتر (حد نور مرئي) متغير بوده، بنابراين كوتاهتر از امواج راديوئي مرسوم طبقه بندي مي‌گردند.

رنگ خودرو مي­بايست در زمان كوتاهي در دماي مشخصي قرار بگيرند تا به شكل و ظاهر نهايي با خواص ايده­ال تبديل شوند. بهترين سيستم براي اين كار تابش حرارتي امواج مادون قرمز با طول موج مشخصي است. همچنين طبق شكل، در كارخانه­هاي پيشرفته خودروسازي عمليات خشك كردن رنگ روي بدنه خودرو با استفاده از امواج مادون قرمز صورت مي­پذيرد.تاریخ به روز رسانی:
1397/11/18
تعداد بازدید:
4081
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.